RADOŚĆ MIMO BÓLU - POZNAĆ I ZROZUMIEĆ
ŚWIAT DZIECKA CHOREGO ONKOLOGICZNIE
Strona główna

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową

"Radość mimo bólu - poznać i zrozumieć świat dziecka chorego onkologicznie"

która odbędzie się w dniach 16- 18 listopada 2011 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas konferencji przedstawimy metody terapeutyczne zapobiegające spadkowi energii życiowej i motywacji do walki z chorobą u dzieci chorych onkologicznie. Przyjrzymy się także emocjonalnym zmianom zachodzącym u osób bliskich oraz pracujących z chorymi dziećmi.

Współorganizatorem konferencji jest Fundacja Mam Marzenie. www.mammarzenie.org/oddzial/26,5,katowice

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów program konferencji uległ zmianie.

Za zaistniałe trudności przepraszamy.